Over Cliëntenraad Dimence Groep

De Clientmedezeggenschap van de Dimence Groep kent vier belangrijke cliënten-/patiënten-/adviesraden van Mindfit, Dimence, Transfore en de WMO Divisie.
Wij zoeken voor alle raden en voor eventuele werkgroepen in breng vanuit het perspectief van de gebruikers.

Foto's