Vrouwen van Nu Overijssel

Over Vrouwen van Nu Overijssel

Vrouwen van Nu is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden.\n\nActiviteiten\n\nagrarische excursies, allerlei vormen van handwerken, leeskringen, tuinclubs, streektaal, bridge, zingen, volksdansen, kunstclubs en reizen binnen Europa.

Foto's