Vluchtelingenwerk Oost Nederland, locatie Schalkhaar

Over Vluchtelingenwerk Oost Nederland, locatie Schalkhaar

Belangenbehartiger van asielzoekers en vluchtelingen. Het AZC Schalkhaar is een opvanglocatie waar asielzoekers verblijven in afwachting op een definitief besluit van de overheid op hun asielaanvraag. Daarnaast verblijven hier vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen en in afwachting zijn op zelfstandige huisvesting. De vrijwillige medewerkers van VluchtelingenWerk Oost Nederland verzorgen op dit centrum de juridische begeleiding en behartigen breed de belangen van bewoners. Tevens begeleiden zij gezinsherenigingsprocedures. \n\nActiviteiten\n\nAls juridisch medewerker heb je een intermediaire functie tussen de cliënt en bijvoorbeeld de advocatuur, IND en andere instanties. Daarnaast geef je uitleg en informatie over de stand van zaken in hun procedure, je bespreekt waar nodig het toekomstperspectief van de cliënten. We zoeken enthousiaste vrijwilligers die de cliënten willen begeleiden. Je hoeft geen juridische achtergrond te hebben om dit werk te kunnen doen. Je wordt op de werkvloer ingewerkt en je volgt een scholingsprogramma van VWON om de benodigde kennis op te doen. Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden, gespreksvaardigheden en interesse in de asielprocedure. We zoeken mensen met een stevige persoonlijkheid, die kunnen omgaan met cliënten in moeilijke omstandigheden en goed kunnen samenwerken in een team. Je bent bereid speciale trainingen te volgen van VluchtelingenWerk Nederland en minimaal 8 uur per week beschikbaar.

Foto's

Cover Photos

Cover Photos

Vluchtelingenwerk Oost Nederland, locatie Schalkhaar