Stichting Deventer Sportploeg

Over Stichting Deventer Sportploeg

DE STICHTING DEVENTER SPORTPLOEG - ALLEMAAL WINNAARS!
De Deventer Sportploeg is de meest bijzondere sportploeg van Deventer. Alle sporters hebben namelijk een (verstandelijke) beperking. Zij sporten bij verschillende reguliere sportverenigingen in de stad, op hun eigen niveau.

Een inclusieve samenleving is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en mee
bepalen. Met al onze kennis en expertise, De Deventer Sportploeg, Sportcarrousel, Iedereen Actief toer bus en het Sport-, beweeg- en cultuurplein spelen we – samen met
ervaringsdeskundigen – een belangrijke rol in het streven naar een samenleving waarin
iedereen mee kan en mag doen! Het realiseren van een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet vraagt om betrokkenheid van organisaties, politiek en bedrijfsleven.
Daarom zijn we altijd op zoek naar partners die ons willen helpen. We zijn doorlopend in ontwikkeling en onze ervaringsdeskundige deelnemers dragen bij aan alles wat we doen.
Doelstelling 1. De stichting heeft ten doel:
a. Het financieel ondersteunen van initiatieven die personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, ontplooien ter bevordering van (de integratie van) aangepast sporten voor mensen met een beperking, alsmede het zelf organiseren van activiteiten in het belang van aangepast sporten voor mensen met een beperking;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaan de in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van fondsen.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
4. Het vermogen van de stichting kan gevormd worden door:
a. Subsidies en donaties
b. Schenkingen, erfstellingen en legaten
c. Alle andere verkrijgingen en baten.
Alle programma's zijn ondergebracht onder de naam Iedereen Actief.
Iedereen Actief is het programma dat aangepast sporten en cultuuractiviteiten onder de aandacht brengt in de regio. Onder het motto ‘Ontdek en doe mee!’ legt Iedereen Actief duurzame verbindingen tussen aanbieders (professionals en vrijwilligers) en gebruikers (deelnemers en organisaties).

Onlangs toegevoegde activiteiten

Zwemles assistent
Structureel werk · 2 uur/week
Deventer
Zwemles assistent
De Klup is een stichting die sport en ontspanningsactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke (en meervoudige) beperking in Deventer en omgevingGeplaatst door Stichting Deventer Sportploeg

Foto's