St. Project Voice

Over St. Project Voice

Hulp te bieden aan wezen, weduwen en weduwekinderen in Oeganda die in armoede leven en die slachtoffer zijn geworden van aids.\n\nActiviteiten\n\nWerving van geld voor het reali9seren van projecten

Foto's