Sophia-Vereeniging

Over Sophia-Vereeniging

De Sophia-Vereeniging is een dierenorganisatie die dierenleed al bestrijdt sinds 1867. Niet pas als het kwaad is geschied, maar preventief door voorlichting te geven over het natuurlijke gedrag, de aanschaf, de opvoeding en de verzorging van huisdieren. Want hoe goed hun bedoelingen ook zijn, veel eigenaren zijn zich nauwelijks bewust van de natuurlijke behoeften van hun dier. En dan gaat het fout: dieren worden behandeld alsof het mensen zijn, ze krijgen verkeerde voeding, hebben lichamelijke klachten, verpieteren eenzaam in een hokje of ze gaan van ellende afwijkend gedrag vertonen. Als dierenorganisatie ruimt de Sophia-Vereeniging misverstanden uit de weg door middel van voorlichtende projecten en campagnes. Zo zijn er het Sophia SnuffelCollege en de Sophia DierenSpreekuren. Bij deze activiteiten komen bijvoorbeeld de lichaamstaal en de aanschaf van de dieren aan bod, maar ook hun sociale behoeften. Daarnaast zet de Sophia-Vereeniging zich via publiekscampagnes en politieke lobby in voor betere wetgeving voor huisdieren en een strenge controle hierop. De uiteindelijke doelstelling van de Sophia-Vereeniging is een samenleving waarin dieren naar hun eigen aard met mensen kunnen leven. Pas dan komt er een einde aan het vaak onzichtbare leed dat huisdieren wordt aangedaan.\n\nActiviteiten\n\nSophia SnuffelCollege Sophia DierenSpreekuren Rashonden Huisdierenoverschot Eenzaamheid bij huisdieren Positieflijst Doden van huisdieren Sophia NoodSticker Sophia DierenEHBO Meldpunt Dierenmishandeling

Foto's