Raster Groep Welzijn en Kinderopvang

Over Raster Groep Welzijn en Kinderopvang

Raster zet zich in voor een leefbare samenleving voor en door iedereen. Zij wil bereiken dat mensen actief en zelfstandig kunnen meedoen in de maatschappij. Iedereen moeten daarvoor optimale kansen en ondersteuning krijgen; ongeacht leeftijd, achtergrond en omstandigheden.\n\nActiviteiten\n\nPeuterspeelzaalwerk, opvoedingsondersteuning, kinder- en jongerenwerk, seniorenactiviteiten, opbouwwerk, activiteitencentra en stedelijke projecten Kinderopvang kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en gastouderopvang Focus Informatie, advies en ondersteuning aan senioren.

Foto's