JP van den Bentstichting Keizerslanden

Over JP van den Bentstichting Keizerslanden

Ieder mens wil z’n leven op een eigen manier leiden. De JP van den Bent stichting ondersteunt mensen bij hun leven. Dat kan bijvoorbeeld bij wonen, werken, invulling van vrije tijd of contacten met anderen. Ondersteuning is voor iedereen anders, want ieder mens is uniek. Daarom is het belangrijk iemand écht te zien, met oprechte aandacht en interesse.\n\nActiviteiten\n\nbegeleiden van clienten met ondersteuningsvragen.

Foto's