Bewonersvereniging Zandweerd

Over Bewonersvereniging Zandweerd

Het bevorderen van een woon- en leefklimaat in en om Zandweerd te Deventer. Het vertegenwoordigen van bewoners van Zandweerd bij alle instanties die kunnen bijdragen aan een woon- en leefklimaat in en om Zandweerd. Activiteiten o.a.: - Het uitgeven van een nieuwsbrief in de wijk Zandweerd - Duurzaamheid in de wijk Zandweerd - Beheer park de Plantweerd in de wijk Zandweerd-Noord - Pilot met straatambassadeurs m.b.t. zwerfvuil - Organisatie van verschillende bewonersavonden over actuele thema's - Belangenbehartiging

Foto's