Post | maart 2021 | Maatjesprojecten | 1 min lezen

Taalmaatjes

Voor wie? 

Voor volwassen anderstaligen. Er is geen drempel wat betreft leeftijd of opleiding. Het is belangrijk dat de deelnemer in Deventer woont en al een beetje Nederlands kan praten.

 

Anderstaligen die zich in Nederland vestigen, willen de Nederlandse taal leren. In een taaltraject ligt de nadruk vaak op lezen en schrijven, minder op spreekvaardigheid. Toch is goede mondelinge taalvaardigheid essentieel voor de integratie en participatie in onze samenleving.

 

De mogelijkheden om Nederlands te praten, zijn voor anderstaligen vaak beperkt, omdat ze over het algemeen weinig contact hebben met Nederlanders. Een Taalmaatje kan hierin een verschil maken. Door het 1 op 1 contact kan de taalvrijwilliger samen met de deelnemer heel gericht werken aan de praktische taalvaardigheden die de deelnemer wil verbeteren. Ook leert de deelnemer in het contact met het Taalmaatje de Nederlandse cultuur en gewoonten beter kennen. Bovendien ontstaat door de informele en persoonlijke aanpak (zelf)vertrouwen, hetgeen belangrijk is voor de deelnemer om verdere stappen te zetten, bijvoorbeeld richting werk.

 

Hoe werkt het? 

Na de intake worden de deelnemer en de vrijwilliger gekoppeld. Taalmaatje word je in principe voor een jaar, waarna de vrijwilliger -indien gewenst- opnieuw gekoppeld kan worden aan een nieuwe deelnemer. Tijdens een wekelijkse ontmoeting (ongeveer 2 uur) oefenen deelnemer en vrijwilliger op een praktische manier het Nederlands. De precieze aanpak daarvan is per koppel verschillend; het is afhankelijk van de leerwens en het niveau van de deelnemers en de cursus/opleiding die ze eventueel volgen. Naast spreekvaardigheid staat het vrijwilligers vrij ook andere aspecten van de Nederlandse taal met hun deelnemer te oefenen.

 

Het project Taalmaatjes wordt aangeboden door de Bibliotheek Deventer. Er worden verschillende gezamenlijke activiteiten georganiseerd en in de bibliotheek is een grote collectie bruikbaar materiaal voor Taalmaatjes. 

 

Training 

Elke vrijwilliger volgt een introductietraining met aandacht voor NT2-verwerving, de aanpak, interculturele communicatie, grenzen stellen en empowerment. 

 

Meer informatie en aanmelden 

Deelnemer

Vrijwilliger


Deel blogpost