Contactadres:
VCD, buro voor vrijwillige inzet
Kleine Overstraat 73
7411 JK  Deventer
Gegevens:
Telefoon: 0570-615805
informatie@vcdeventer.nl
Samenwerkende partners:
Carinova Mantelzorgondersteuning, Gemeente Deventer, Humanitas,
Mee IJsseloevers, Raster Welzijn, VCD, Vriendendiensten Deventer